Sarisan USA

Group History

The Sarisan Slovak Folk Ensemble of Detroit, Michigan was founded in 1971 by Milan Straka and continues under his direction today.  The Ensemble has traveled throughout the U.S. and Canada, as well as Europe, and has performed at various ethnic festivals, cultural events, charity benefits and fraternal events in Detroit and its surrounding suburbs.

Some of the places where Sarisan has performed are:  Chicago, Cleveland, Orlando, New York, New Jersey, Pittsburgh and Washington, D.C. and in Canada they have performed in Windsor, Sarnia, Cambridge, Welland, Hamilton, Toronto and Montreal.  They have traveled to Slovakia and performed at the Detva Folklore Festival in the city of Detva in Central Slovakia five times, the most recent trip being in 2016. In celebration of their 20th anniversary, they went on a tour of Slovakia where they traveled and performed in various cities throughout Slovakia with their sister group, Sarisan of Presov, Slovakia.  In August 1993 they traveled and performed in Italy with Sarisan of Presov.  In 2006, in celebration of their 35th anniversary, they traveled to Slovakia and performed in Terchova, Detva, Kosice, Presov, Zborov and Raslavice. In the summer of 2009 the group performed at the Alnwick International Music Festival in England with their sister group, Sarisan of Presov, Slovakia.  In 2013 they participated in the gathering of Slovaks from Around the World festival, sponsored by Matica Slovenska, in Kosice, Slovakia. 

Their dances are lively and spirited and have brought them much acclaim.  In 1979 their photograph appeared in a book entitled Detroit is a Huggable Place and in 1980 they were chosen by the Kodak Company to be photographed for a national magazine advertisement. Twice they had the honor of performing for presidential candidate Ronald Reagan - once at the Slovak Festival at Detroit's Hart Plaza and once during the presidential campaign address in Birmingham, Michigan.  In October 1984 they were chosen to perform with the Michigan Opera Theatre in the production of The Merry Widow starring Cleo Laine at Music Hall.  In 2001 the group received a Certificate of Honor from the City of Detroit in recognition of their contributions to the community on the occasion of their 30th anniversary.  On April 20, 2006 the ensemble performed at the Michigan State Capitol and received a special proclamation from the State of Michigan honoring their contribution towards promoting Slovak folklore. In October 2006 the group received a Certificate of Honor from the Slovak Ambassador recognizing their contribution in promoting Slovak culture in the United States for the past 35 years.  In 2011 the group was recognized and honored by the city of Sterling Heights, Michigan for their efforts in promoting cultural diversity.  In March 2016 they received a certificate from the city of Velky Saris in Slovakia recognizing their 45 years of promoting Slovak folklore in the United States.

The Ensemble continues today to promote Slovak cultural heritage in the United States through dance.

 

Slovenský folklórny súbor Šarišan z Detroitu, Michigan bol založený v roku 1971 Milanom Strakom a pokračuje pod jeho vedením.  Súbor cestoval cez USA, Kanadu, ako aj cez Európu a predstavil sa na rôznych festivaloch, kultúrnych podujatiach, benefičných a charitatívnych akciách v Detroite a okolitých predmestiach.

Niektoré miesta, ktoré Šarišan navštívil sú: Chicago, Cleveland, Orlando, New York, New Jersey, Pittsburgh a Washington, D.C.  V Kanade sa predstavil vo Windsore, Sarnii, Cambridge, Wellande, Hamiltone, Toronte a Montreali.  Cestoval aj na Slovensko, kde sa predstavil na Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve už päťkrát, najnovšie v roku 2016.  Na Slovensko sa vrátil aj pri príležitosti 20-teho výročia založenia, kde sa predstavil v rôznych mestách, s ich sesterskou skupinou, Šarišan z Prešova.  Znovu spolu vystupovali aj v roku 1993 v Taliansku.  V roku 2006, pri príležitosti 35-teho výročia založenia, sa súbor zúčastnil na turné po Slovensku, kde vystúpil v Terchovej, v Detve, v Košiciach, v Prešove, v Zborove a v Raslaviciach.  V lete 2009 súbor vystupil na festivale v Anglickom meste Alnwick spolu s ich sesterskym súborom Šarišan z Prešova.  V july 2013 na pozvanie Matice Slovenskej súbor výstupoval na Svetovom stretnuti Slovakov v Košiciach s príležitosti 1150 výročia prichodu svatých Cyrila a Metoda na naše uzemie ako aj oslavach 150-tich rokov Matice Slovenskej.  Okrem Košic sa súbor zúčastnil Matičných slavnosti v mestach Dubinne a Zempline.

Tance súboru Šarišan sú živé, ohnivé a prinášajú ovácie.  V roku 1979 súbor zvečnil fotograf, v knihe nazvanej Detroit is a Huggable Place.  V roku 1980 bol súbor vybraný firmou Kodak, aby bol odfotený v celoamerickom časopise.  Dvakrát mal česť vystúpiť pre prezidentského kandidáta Ronalda Reagana, (na Slovenskom festivale v Detroite a v priebehu prezidentskej kampane v Birminghame, v štáte Michigan).  V októbri roku 1984 bol súbor vybraný vystúpiť s Michigan Opera Theatre, v produkcii The Merry Widow s Cleo Laine v hlavnej úlohe, v sále Music Hall.  V roku 2001 skupina prevzala čestné vyznamenanie od mesta Detroit, k jeho 30-temu výročiu.  V apríli 2006 súbor vystúpil v hlavnom meste Michiganu, Lansing, vo vládnej budove, kde mu bolo odovzdané špeciálne uznanie za dlhoročnú prácu v zachovávaní slovenského kultúrneho dedičstva a folklóru.  V októbri 2006 v Sterling Heights, Michigan, bolo súboru udelené čestné uznanie za 35-rokov činnosti, od veľvyslanca Slovenskej Republiky vo Washingtone, D.C.  V roku 2011 starosta a mestky vybor v Sterling Heights, Michigan udelily súboru ocenenie za ich dlhodobu činnost a reprezentaciu na poli etnickom.  V marci 2016 z príležitosti 45 vyročia založenia súboru, mesto Veľký Šariš poslalo súboru ďakovný list za jeho propagáciu Slovenskeho folkloru v zahraniči.

Súbor pokračuje dodnes propagáciou Slovenskej kultúry a odkazu dedičstva prostredníctvom piesní a tancov spolu s detským súborom.